El 2020 s’han entrellaçat dues crisis: la climàtica i la sanitària, amb la pandèmia de covid-19. L’encreuament d’aquestes dues crisis ha obert un debat mundial al voltant de l’anomenada “ciutat de les proximitats”. La ciutat dels 15 minuts promou una reconfiguració urbana per tal que la gestió dels recursos naturals i la hiperproximitat siguin la clau per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

En Savoir Plus