Tương lai của mô hình ‘Khu đô thị 15 phút’ thời hậu Covid-19
Mô hình thành phố nhỏ gọn, có đủ mọi tiện ích trong phạm vi chỉ 15 phút di chuyển đang được nhiều nơi áp dụng để phục hồi sau đại dịch.

En Savoir Plus